Κυριακή, 9 Αυγούστου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

Δήμος Καρπενησίου. Βελτιώσεις στην οδοποιία με 105.000€ - Παρεμβάσεις και εργασίες σε Προφ. Ηλία και Λαγκαδιά

Με ποσό προϋπολογισμού 105.000 ευρώ ο δήμος Καρπενησίου αναμένεται να πραγματοποιήσει εργασίες βελτίωσης σε τμήματα του οδικού δικτύου της πόλης.parking-dimarxeio1

Το νέο έργο που δημοπρατήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα (η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύθηκε στο περασμένο φύλλο των «Ευρυτανικών Νέων» αρ. φυλ. 867/28-8-19) και έχει τίτλο «Εσωτερική οδοποιία Καρπενησίου», θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ και θα δημοπρατηθεί στις 20 Σεπτεμβρίου 2019, στις 9.00 το πρωί, στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 1:00 μ.μ.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δρόμου στον Άνω Ξηριά, τη δημιουργία δύο λωρίδων ασφαλτόστρωσης στον χώρο του πάρκινγκ του νέου Δημαρχείου στον Προφήτη Ηλία (ΦΩΤΟ), καθώς και τη διάνοιξη της οδού Γορδίου (στο τμήμα που εφάπτεται του οικοπέδου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου) στην περιοχή της Λαγκαδιάς.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του δήμου, καθώς και να τηλεφωνούν στο 22373-50077 (αρμόδιος υπάλληλος Δ. Μπαμπαλής).