Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2019

ev media-logo

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Παρακολουθήστε ζωντανά την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Καρπενησίου με 44 θέματα

 

9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΘΕΜΑΤΑ

1.    Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα Γιαννούλα)

2.    Αποδοχή χρηματοδότησης, εγγραφή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΕΝΤΑ-ΚΑΤΑΒΟΘΡΑ» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)

3.    Αποδοχή χρηματοδότησης, εγγραφή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ...